นายแพทย์สมิต ประสันนาการ


post
 
ประกาศจากสำนักงาน
ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Post time 19/02/2018 15:30:28

โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม ประกาศสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Post time 13/02/2018 11:29:05

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Post time 19/02/2018 15:33:13

โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม ประกาศรับสมัคร นักโภชนาการ และพยาบาลวิชาชีพ

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย


ประกาศจังหวัดอุดรธานี
Post time 31/01/2018 10:40:44

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราขการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Post time 25/01/2018 10:23:42

ประกาศรายชื่อ และขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา ประจำท่าอากาศยานอุดรธานี

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
Post time 08/01/2018 09:55:12

เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
Post time 08/01/2018 09:51:35

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
Post time 08/01/2018 09:49:12

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศจังหวัดอุดรธานี
Post time 29/12/2017 15:32:47

เรื่อง รับสมัครเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารรสุขจังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คู่มือการปฏิบัติงานนิติเวช(สำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์)
Post time 22/12/2017 15:44:24

ดาวน์โหลด เอกสาร


ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Post time 22/12/2017 11:16:24

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Post time 22/12/2017 11:13:10

เรื่อง รับสมัครข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศโรงพยาบาลทุ่งฝน
Post time 14/12/2017 10:08:48

เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลืกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศจังหวัดอุดรธานี
Post time 01/12/2017 09:49:05

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
Post time 23/11/2017 23:34:15

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Post time 23/11/2017 09:13:20

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิณความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ

มีสิทธิเข้ารับการประเมิณความรู้ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ ครั้งที่ 2

รายระเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Post time 22/11/2017 09:27:57

สมาคมเวชสารสนเทศไทย

ขอเชิญอบรมเชิงปฎิบัติการ ความรู้พื้นฐานระบบเครือข่สยสำหรับผู้ดูแลระบบสารสรเทศโรงพยาบาล

ระหว่างวันที่ ๑๘  - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต

ค่าลงทะเบียน ๑๒,๐๐๐ บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย


ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Post time 14/11/2017 10:20:11

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิณความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ของพนักงานราชการ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Post time 14/11/2017 10:20:25

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศคณะกรรมการคักเลือกบุคคลฯ
Post time 03/11/2017 11:05:37

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
Post time 03/11/2017 10:53:13

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
Post time 03/11/2017 10:20:44

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรง ระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Post time 02/11/2017 11:39:57

โรงพยาบาลกุมภวาปี 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลกุมภวาปี 


ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Post time 02/11/2017 09:46:13

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศจากสำนักงานสาธารณสุข(อุดรธานี)
Post time 01/11/2017 14:12:15

ประกาศรับย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

ประกาศจังหวัดอุดรธานี
Post time 20/10/2017 14:09:34

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Post time 18/10/2017 16:37:33

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรวตำแหน่งผู้อำนวยการโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Post time 18/10/2017 16:05:38

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน เพื่อปฎิบัติงานประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง ชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตามเอกสารดังต่อไปนี้

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Post time 02/10/2017 08:39:41

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

คำสั่งจังหวัดอุดรธานี
Post time 29/09/2017 10:22:26

เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนกลางที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี และนายอำเภอ ให้ปฏิบัติราชการแทน

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Post time 15/09/2017 11:09:25

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ขอเชิญชวนทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น
Post time 04/05/2017 11:09:44

ขอเชิญชวนทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น วาระแห่งชาติ สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รายละเอียด (คลิ๊ก!!)


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับโล่รางวัลจังหวัดการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่นปี 2559
Post time 04/04/2017 13:29:36

ว้นที่ 31 มีนาคม 2560 นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับโล่รางวัลจังหวัดการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่นปี 2559 และเข็มเชิดชูเกียรติผู้บริหารสนับสนุนงานการแพทย์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องในงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติครั้งที่ 11 ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานีMOPH 4.0
Post time 04/04/2017 13:15:14


9 เรื่องควรรู้ เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ (UCEP)
Post time 04/04/2017 11:35:01แผน EOC แนวทางการเยียวยาสภาพจิดใจ เปลี่ยนความโทมนัสให้เป็นพลัง
Post time 14/10/2016 10:55:04

แผน EOC แนวทางการเยียวยาสภาพจิดใจ เปลี่ยนความโทมนัสให้เป็นพลัง


ไฟล์ นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุขและยุทธศาสตร์กระทรวง 20 ปี
Post time 05/10/2016 10:24:06

ไฟล์ นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุขและยุทธศาสตร์กระทรวง 20 ปี

Thailand 4.0
Post time 16/08/2016 15:46:20

Thailand4.0

ที่มา : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี


แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
Post time 15/03/2017 13:45:43

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

>> คลิ๊ก !! <<


ซีดีสปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
Post time 28/07/2016 15:47:32

อ่านรายละเอียดที่นี่


แนวทางการใช้ตราอัตลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข
Post time 31/05/2016 09:26:32

แนวทางการใช้ตราอัตลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข ไปใช้ในกิจการต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข


แนวทางการดำเนินงานตามโครงการมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็ก 2559 โดย กระทรวงสาธารณสุข
Post time 24/12/2015 11:52:13

กระทรวงสาธารณสุขขอมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็ก 2559 ให้กับคนไทยทั้งประเทศ

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้วย

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ฉบับที่ 1/2558 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงห้องประชุม
Post time 23/11/2015 09:27:21

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  ฉบับที่ 1/2558 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงห้องประชุม

แผนดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเพื่อคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท
Post time 16/10/2015 09:25:06

แผนดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเพื่อคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
Post time 21/07/2015 09:19:43

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘