นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี


post
 
ประกาศจากสำนักงาน
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
Post time 07/10/2019 16:28:50

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
Post time 07/10/2019 16:24:00

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Post time 07/10/2019 16:19:40

เรื่อง รับสมัครข้าราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายูง

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Post time 08/10/2019 09:10:02

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิณความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิณความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ของพนักงานราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

สสจ ร่วมใจ งดใช้ภาชนะโฟม (Say No Foam)
Post time 11/10/2018 09:34:06


เอกสารประกอบการอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
Post time 03/07/2018 11:42:39

เอกสารประกอบการอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

วันที่ 20 มิถุนายน 2561

ความรู้ทั่วไปของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf ความรู้ทั่วไปของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
คู่มือสิทธิประชาชน2561.pdf คู่มือสิทธิประชาชน2561
แนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสำเร็จแล้ว.pdf แนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสำเร็จแล้ว
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร.pdf พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
สิทธิของประชาชน.pdf สิทธิของประชาชน