นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี


post
 
ประกาศจากสำนักงาน
ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถานประกอบการลงทะเบียนรับ QR CODE ผ่าน www.ไทยชนะ.com และประชาชนทุกคน Scan QR Code Check in และ Check out การใช้บริการ
Post time 06/06/2020 09:06:38

ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถานประกอบการลงทะเบียนรับ QR CODE ผ่าน www.ไทยชนะ.com และประชาชนทุกคน Scan QR Code  Check in และ Check out การใช้บริการ


รายงานสถานการณ์ COVID19
Post time 04/08/2020 14:29:01

รายงานสถานการณ์ COVID19QR-CODE COVID Watch Out
Post time 05/05/2020 17:45:14

QR-CODE COVID Watch Out

หรือที่ Link https://covid-r.udpho.org/


QR-CODE COVID Watch Out

งดกิจกรรมสงกรานต์
Post time 11/04/2020 17:17:11

งดกิจกรรมสงกรานต์


Archive.zip รายละเอียด

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
Post time 10/04/2020 09:30:41

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

www.thaifightcovid19.com
คู่มือติดตั้ง AOT Airports + COVID-19
Post time 10/04/2020 10:35:44

คู่มือติดตั้ง AOT Airports + COVID-19 สำหรับประชาชนขอความร่วมมือ
Post time 03/04/2020 09:20:03

ขอความร่วมมือ

ด่วน ชาวอุดรพร้อมใจ
Post time 24/03/2020 11:32:34

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ


มาตรการการเฝ้าระวัง COVID19 จังหวัดอุดรธานี
Post time 28/03/2020 12:53:20

มาตรการการเฝ้าระวัง COVID19 จังหวัดอุดรธานีArchive.zip เอกสาร

คาถาป้องกัน COVID19
Post time 21/03/2020 07:35:32

คาถาป้องกัน COVID19
มาตรการทางกฏหมายเฝ้าระวังไวรัส COVID19
Post time 15/03/2020 11:07:17

มาตรการทางกฏหมายเฝ้าระวังไวรัส COVID19เอกสาร COVID19
Post time 13/03/2020 17:01:16

เอกสาร COVID19
3ล. 2019
Post time 08/03/2020 17:41:05

3ล. 2019


ความรู้การป้องกันไวรัส COVID19
Post time 07/03/2020 09:46:01

ความรู้การป้องกันไวรัส COVID19
ไวรัส COVID19
Post time 09/03/2020 22:03:18

ไวรัส COVID19


ความรู้การป้องกันไวรัสโคโรนา 2019
Post time 05/03/2020 17:59:34

ความรู้การป้องกันไวรัสโคโรนา 2019เอกสารประกอบการอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
Post time 03/07/2018 11:42:39

เอกสารประกอบการอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

วันที่ 20 มิถุนายน 2561

ความรู้ทั่วไปของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf ความรู้ทั่วไปของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คู่มือสิทธิประชาชน2561.pdf คู่มือสิทธิประชาชน2561

แนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสำเร็จแล้ว.pdf แนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสำเร็จแล้ว

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร.pdf พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

สิทธิของประชาชน.pdf สิทธิของประชาชน