นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี


post
 
ประกาศจากสำนักงาน
ประกาศจังหวัดอุดรธานี
Post time 14/02/2019 15:21:47

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนละแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย


ชมรมจริยธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
Post time 12/02/2019 11:35:59

ภาพกิจกรรม ชมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  ปีงบประมาณ  2562

กิจกรรมการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อประกาศเจตนารมณ์ 14  ธันวาคม  2562

ชมรมจริยธรรม  “พอเพียง  วินัย  สุจริต  จิตอสา"


ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Post time 07/02/2019 09:15:47
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย
ขอเชิญร่วมส่งกำลังใจเชียร์ นางแม๊ะ อึงสะกาว
Post time 30/01/2019 10:52:26

ขอเชิญร่วมส่งกำลังใจเชียร์ นางแม๊ะ  อึงสะกาว  
อสม.ดีเด่นระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สาขาทันตสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๒
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่นระดับชาติ
ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ บ้าน อสม.แม๊ะ ในพื้นที่ รพ.สต.หนองแคน ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน


สสจ ร่วมใจ งดใช้ภาชนะโฟม (Say No Foam)
Post time 11/10/2018 09:34:06


เอกสารประกอบการอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
Post time 03/07/2018 11:42:39

เอกสารประกอบการอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

วันที่ 20 มิถุนายน 2561

ความรู้ทั่วไปของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf ความรู้ทั่วไปของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
คู่มือสิทธิประชาชน2561.pdf คู่มือสิทธิประชาชน2561
แนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสำเร็จแล้ว.pdf แนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสำเร็จแล้ว
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร.pdf พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
สิทธิของประชาชน.pdf สิทธิของประชาชน