นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี


post
 
ประกาศจากสำนักงาน
ขอความร่วมมือ
Post time 01/04/2020 09:27:45

ขอความร่วมมือ
ด่วน ชาวอุดรพร้อมใจ
Post time 24/03/2020 11:32:34

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ


มาตรการการเฝ้าระวัง COVID19 จังหวัดอุดรธานี
Post time 28/03/2020 12:53:20

มาตรการการเฝ้าระวัง COVID19 จังหวัดอุดรธานีArchive.zip เอกสาร

คาถาป้องกัน COVID19
Post time 21/03/2020 07:35:32

คาถาป้องกัน COVID19
สถานการณ์ไวรัส COVID19 แยกตามอำเภอ ในจังหวัดอุดรธานี
Post time 01/04/2020 09:26:58

สถานการณ์ไวรัส COVID19 แยกตามอำเภอ ในจังหวัดอุดรธานีรายงานสถานการณ์ COVID19
Post time 01/04/2020 09:27:12

รายงานสถานการณ์ COVID19มาตรการทางกฏหมายเฝ้าระวังไวรัส COVID19
Post time 15/03/2020 11:07:17

มาตรการทางกฏหมายเฝ้าระวังไวรัส COVID19เอกสาร COVID19
Post time 13/03/2020 17:01:16

เอกสาร COVID19
3ล. 2019
Post time 08/03/2020 17:41:05

3ล. 2019


ความรู้การป้องกันไวรัส COVID19
Post time 07/03/2020 09:46:01

ความรู้การป้องกันไวรัส COVID19
ไวรัส COVID19
Post time 09/03/2020 22:03:18

ไวรัส COVID19


ความรู้การป้องกันไวรัสโคโรนา 2019
Post time 05/03/2020 17:59:34

ความรู้การป้องกันไวรัสโคโรนา 2019ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ
Post time 10/03/2020 10:04:18

เรื่อง รับสมัตรคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำฆ้อง ตำบลพันดอน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Post time 23/03/2020 13:47:28

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิณความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของพนักงานราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย


ประกาศจังหวัดอุดรธานี
Post time 24/03/2020 09:42:42

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) โรงพยาบาลกู่แก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกอบการอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
Post time 03/07/2018 11:42:39

เอกสารประกอบการอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

วันที่ 20 มิถุนายน 2561

ความรู้ทั่วไปของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf ความรู้ทั่วไปของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คู่มือสิทธิประชาชน2561.pdf คู่มือสิทธิประชาชน2561

แนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสำเร็จแล้ว.pdf แนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสำเร็จแล้ว

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร.pdf พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

สิทธิของประชาชน.pdf สิทธิของประชาชน