นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี


post
 
ประกาศจากสำนักงาน
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ
Post time 21/10/2020 10:52:16

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี


ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
Post time 21/10/2020 10:44:03

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย


ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Post time 20/10/2020 09:36:41

เรื่อง ประกาศรับสมัครผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย


นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Post time 07/10/2020 11:19:31

นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต) ปีงบประมาณ 2564ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Post time 15/10/2020 13:22:34

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของพนักงานราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย


ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Post time 20/08/2020 16:10:19

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข กำหนดไว้ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถานประกอบการลงทะเบียนรับ QR CODE ผ่าน www.ไทยชนะ.com และประชาชนทุกคน Scan QR Code Check in และ Check out การใช้บริการ
Post time 06/06/2020 09:06:38

ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถานประกอบการลงทะเบียนรับ QR CODE ผ่าน www.ไทยชนะ.com และประชาชนทุกคน Scan QR Code  Check in และ Check out การใช้บริการ


รายงานสถานการณ์ COVID19
Post time 24/10/2020 09:39:03

รายงานสถานการณ์ COVID19QR-CODE COVID Watch Out
Post time 05/05/2020 17:45:14

QR-CODE COVID Watch Out

หรือที่ Link https://covid-r.udpho.org/


QR-CODE COVID Watch Out

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
Post time 10/04/2020 09:30:41

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

www.thaifightcovid19.com
คู่มือติดตั้ง AOT Airports + COVID-19
Post time 10/04/2020 10:35:44

คู่มือติดตั้ง AOT Airports + COVID-19 สำหรับประชาชนมาตรการการเฝ้าระวัง COVID19 จังหวัดอุดรธานี
Post time 28/03/2020 12:53:20

มาตรการการเฝ้าระวัง COVID19 จังหวัดอุดรธานีArchive.zip เอกสาร

คาถาป้องกัน COVID19
Post time 21/03/2020 07:35:32

คาถาป้องกัน COVID19
มาตรการทางกฏหมายเฝ้าระวังไวรัส COVID19
Post time 15/03/2020 11:07:17

มาตรการทางกฏหมายเฝ้าระวังไวรัส COVID19เอกสาร COVID19
Post time 13/03/2020 17:01:16

เอกสาร COVID19
3ล. 2019
Post time 08/03/2020 17:41:05

3ล. 2019


ความรู้การป้องกันไวรัส COVID19
Post time 07/03/2020 09:46:01

ความรู้การป้องกันไวรัส COVID19
ไวรัส COVID19
Post time 09/03/2020 22:03:18

ไวรัส COVID19


ความรู้การป้องกันไวรัสโคโรนา 2019
Post time 05/03/2020 17:59:34

ความรู้การป้องกันไวรัสโคโรนา 2019เอกสารประกอบการอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
Post time 03/07/2018 11:42:39

เอกสารประกอบการอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

วันที่ 20 มิถุนายน 2561

ความรู้ทั่วไปของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf ความรู้ทั่วไปของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คู่มือสิทธิประชาชน2561.pdf คู่มือสิทธิประชาชน2561

แนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสำเร็จแล้ว.pdf แนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสำเร็จแล้ว

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร.pdf พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

สิทธิของประชาชน.pdf สิทธิของประชาชน