นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี


post
 
ประกาศจากสำนักงาน
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Post time 22/09/2021 11:55:17

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของพนักงานราชการ

ตามประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งนักโภชนาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย


ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
Post time 30/08/2021 17:29:23

ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ตำแหน่ง
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง

รายละเอียด เพิ่มเติมตามเอกสารแนบนี้
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Post time 30/08/2021 10:25:31

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

จำนวน 5 ราย  รายชื่อตามประกาศแนบท้ายนี้


ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
Post time 20/08/2021 12:10:42

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โดยมีรายชื่อทั้งหมดตามประกาศแนบนี้ ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง หากต้องการกลับภูมิลำเนาให้แจ้งดังต่อไปนี้
Post time 15/07/2021 21:11:02

ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง ตามประกาศจังหวัดอุดรธานี ผู้ที่เดินทางที่เป็นผู้ติดเชื้อCOVID-19 หรือ อยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยัน หรือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 หากต้องการกลับภูมิลำเนาให้แจ้งดังต่อไปนี้


แนวทางการเดินทางเข้ามาจังหวัดอุดรธานี
Post time 17/09/2021 12:09:21

แนวทางการเดินทางเข้ามาจังหวัดอุดรธานี


รายงานสถานการณ์ covid-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่​ 21 กันยายน 2564
Post time 21/09/2021 21:59:29

รายงานสถานการณ์ covid-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่​  21 กันยายน 2564ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนและส่งกำลังใจภารกิจควบคุมป้องกันโรค COVID-19
Post time 30/08/2021 10:38:25

ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนและส่งกำลังใจภารกิจควบคุมป้องกันโรค COVID-19เรื่องควรรู้วัคซีนสำหรับหญิงตั้งครรภ์
Post time 20/08/2021 16:16:27

เรื่องควรรู้วัคซีนสำหรับหญิงตั้งครรภ์

ประกาศและการดำเนินงานตามประกาศ
Post time 13/04/2021 11:27:13

ประกาศและการดำเนินงานตามประกาศQR-CODE COVID Watch Out
Post time 06/04/2021 09:30:45

QR-CODE COVID Watch Out

หรือที่ Link https://covid-r.udpho.org/


QR-CODE COVID Watch Out

วัคซีน
Post time 08/03/2021 09:54:07

วัคซีนป้องกัน Covid 19
Post time 24/01/2021 09:14:09

ป้องกัน Covid 19แอปพลิเคชัน หมอชนะ
Post time 30/01/2021 12:37:28

แอปพลิเคชัน หมอชนะ


8 พฤติกรรมป้องกัน Covid
Post time 30/01/2021 12:36:49

 8 พฤติกรรมป้องกัน Covid


New Normal อุดรธานี
Post time 04/01/2021 11:34:56

New Normal อุดรธานีคนอุดรใส่หน้ากากอนามัย 100%
Post time 01/01/2021 23:04:38

    


นโยบาย ปี2564
Post time 11/01/2021 15:30:22

รายละเอียดช่องทางการตรวจสอบ Fake News เบื้องต้น
Post time 03/11/2020 11:51:08

ช่องทางการตรวจสอบ Fake News  เบื้องต้น


นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Post time 07/10/2020 11:19:31

นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต) ปีงบประมาณ 2564