นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี


post
 
ประกาศจากสำนักงาน
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Post time 18/06/2021 09:34:56

เรื่อง รับย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
Post time 14/06/2021 18:00:49

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(กรณี ลูกจ้างชั่วคราว)
ตำแหน่ง
1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้
2. พนักงานบริการ
3. พนักงานธุรการ

รับสมัคร วันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2564 ณ หน่วยงานตั้นสังกัด

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้าย


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
Post time 14/06/2021 17:51:15

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ
2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
รับสมัคร วันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2564

รายละเอียดการสมัครตามเอกสารแนบนี้ประกาศจังหวัดอุดรธานี
Post time 11/06/2021 17:01:58

 


รายงานสถานการณ์ covid-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่​ 20 มิถุนายน 2564
Post time 20/06/2021 15:50:42

รายงานสถานการณ์ covid-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่​  20 มิถุนายน 2564


ประกาศจังหวัดอุดรธานี วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
Post time 18/05/2021 10:31:30

 ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Post time 08/06/2021 14:48:21

ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนและส่งกำลังใจภารกิจควบคุมป้องกันโรค COVID-197 มาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาด covid -19 จังหวัดอุดรธานี
Post time 26/04/2021 10:38:04

7 มาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาด covid -19 จังหวัดอุดรธานี

1. ปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด ถึง 23 เมษายน 2564

2. ร้านอาหาร รับประทานในร้านได้แต่ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ปิดร้าน 23.00 น

3-4 ออกประกาศ ปิดสถานที่ และพื้นที่เสี่ยงตาม Timeline ผู้ป่วยทุกแห่ง เพื่อทำความสะอาด 3 วัน หรือ ทำความสะอาดทุก 2 ชั่วโมงตามแต่พื้นที่ (อย่างต่อเนื่อง)

5. ผู้ที่เดินทางมาจากเชียงใหม่ และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและผู้ที่เคยเที่ยวสถานบันเทิง ผับ บาร์ ตามที่จังหวัดกำหนดต้องกักตัวเองที่บ้าน 14 วันและลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

6. ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้านั่งรับประทานได้ไม่เกิน 18.00 น และห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หลังจากนั้นซื้อกลับรับประทานที่บ้านได้

7 งดกิจกรรมการรวมกลุ่มการสังสรรค์ ทั้งในระดับชุมชนองค์กรหน่วยงานของรัฐและเอกชน


เรื่องควรรู้
Post time 10/06/2021 14:26:39

เรื่องควรรู้


ประกาศและการดำเนินงานตามประกาศ
Post time 13/04/2021 11:27:13

ประกาศและการดำเนินงานตามประกาศQR-CODE COVID Watch Out
Post time 06/04/2021 09:30:45

QR-CODE COVID Watch Out

หรือที่ Link https://covid-r.udpho.org/


QR-CODE COVID Watch Out

วัคซีน
Post time 08/03/2021 09:54:07

วัคซีนป้องกัน Covid 19
Post time 24/01/2021 09:14:09

ป้องกัน Covid 19แอปพลิเคชัน หมอชนะ
Post time 30/01/2021 12:37:28

แอปพลิเคชัน หมอชนะ


8 พฤติกรรมป้องกัน Covid
Post time 30/01/2021 12:36:49

 8 พฤติกรรมป้องกัน Covid


New Normal อุดรธานี
Post time 04/01/2021 11:34:56

New Normal อุดรธานีคนอุดรใส่หน้ากากอนามัย 100%
Post time 01/01/2021 23:04:38

    


นโยบาย ปี2564
Post time 11/01/2021 15:30:22

รายละเอียดช่องทางการตรวจสอบ Fake News เบื้องต้น
Post time 03/11/2020 11:51:08

ช่องทางการตรวจสอบ Fake News  เบื้องต้น


นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Post time 07/10/2020 11:19:31

นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต) ปีงบประมาณ 2564