นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี


post
 
ประกาศจากสำนักงาน
รายงานสถานการณ์ covid-19 จังหวัดอุดรธานี
Post time 14/04/2021 13:26:23

 รายงานสถานการณ์ covid-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่​  14 เมษายน 2564


คำสั่ง ปิดบริการสถานที่เสี่ยงชั่วคราว เพิ่มเติม ณ 13 เมษายน 2564
Post time 13/04/2021 18:16:33

คำสั่ง ปิดบริการสถานที่เสี่ยงชั่วคราว เพิ่มเติม ณ 13 เมษายน 2564


ประกาศและการดำเนินงานตามประกาศ
Post time 13/04/2021 11:27:13

ประกาศและการดำเนินงานตามประกาศประกาศด่วน
Post time 13/04/2021 16:50:19

ประกาศด่วนคำสั่ง ปิดบริการสถานที่เสี่ยงชั่วคราว เพิ่มเติม ณ 12 เมษายน 2564
Post time 13/04/2021 16:51:14

คำสั่ง ปิดบริการสถานที่เสี่ยงชั่วคราว เพิ่มเติม ณ 12 เมษายน 2564
คำสั่ง ปิดบริการสถานที่เสี่ยงชั่วคราว เพิ่มเติม ณ 11 เมษายน 2564
Post time 11/04/2021 22:01:40

คำสั่ง ปิดบริการสถานที่เสี่ยงชั่วคราว เพิ่มเติม ณ 11 เมษายน 2564


ประกาศด่วน
Post time 10/04/2021 19:23:05

ประกาศด่วน
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Post time 09/04/2021 11:40:55

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิณความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิณความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลหนองหาน 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย


ประกาศจังหวัดอุดรธานี ฉบับที่ 21
Post time 09/04/2021 09:00:01

ประกาศจังหวัดอุดรธานี ฉบับที่ 21


ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องการปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงแพร่การะจายโรค
Post time 09/04/2021 08:59:24

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องการปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงแพร่การะจายโรค
ณ 8 เมษายน 2564


ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
Post time 08/04/2021 14:06:55

ขอประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน และ ควบคุมโรคโควิด-19
ประกาศจังหวัดอุดรธานี
Post time 08/04/2021 09:40:27

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

  • - ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  • - ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
  • - ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายQR-CODE COVID Watch Out
Post time 06/04/2021 09:30:45

QR-CODE COVID Watch Out

หรือที่ Link https://covid-r.udpho.org/


QR-CODE COVID Watch Out

ประกาศจังหวัดอุดรธานี
Post time 06/04/2021 09:30:19

ประกาศจังหวัดอุดรธานี
มาตรการ (มีนาคม 2564)
Post time 24/03/2021 09:35:29

มาตรการ (มีนาคม 2564)วัคซีนและวันสงกรานต์
Post time 19/03/2021 09:13:58

วัคซีนและวันสงกรานต์

วัคซีน
Post time 08/03/2021 09:54:07

วัคซีนประกาศมาตรการผ่อนคลาย (23 ก.พ. 2564)
Post time 26/02/2021 12:55:46

ประกาศมาตรการผ่อนคลาย (23 ก.พ. 2564)ป้องกัน Covid 19
Post time 24/01/2021 09:14:09

ป้องกัน Covid 19ไทยชนะ ต้านโควิด
Post time 13/01/2021 10:43:43

ไทยชนะ ต้านโควิด


แอปพลิเคชัน หมอชนะ
Post time 30/01/2021 12:37:28

แอปพลิเคชัน หมอชนะ


8 พฤติกรรมป้องกัน Covid
Post time 30/01/2021 12:36:49

 8 พฤติกรรมป้องกัน Covid


แจ้งประวัติบ่อนพนัน
Post time 30/01/2021 12:35:23

แจ้งประวัติบ่อนพนัน


มาตรการ ศบค.
Post time 30/01/2021 09:03:23

มาตรการ ศบค.


New Normal อุดรธานี
Post time 04/01/2021 11:34:56

New Normal อุดรธานีคนอุดรใส่หน้ากากอนามัย 100%
Post time 01/01/2021 23:04:38

    


นโยบาย ปี2564
Post time 11/01/2021 15:30:22

รายละเอียดนโยบายของขวัญปีใหม่ 2564
Post time 02/12/2020 13:45:25

นโยบาย คนไทยทุกครอบครับ มีหมอประจำตัว 3 คนช่องทางการตรวจสอบ Fake News เบื้องต้น
Post time 03/11/2020 11:51:08

ช่องทางการตรวจสอบ Fake News  เบื้องต้น


นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Post time 07/10/2020 11:19:31

นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต) ปีงบประมาณ 2564