ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-2478/2561
เรื่อง: 
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของกลุ่มพยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานี

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของกลุ่มพยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานี

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาไฟล์ที่แนบมา: 
รายงานแบบย่อ.pdf [ 62.057 KByte ]
ประกาศ: 
16/08/2018 07:08:58 อายุ 7 วัน [ 23/08/2018 07:08:58 ]
ผู้ประกาศ: 
นิติกร [ law ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานนิติการ