ประเภท: 
ดาว์นโหลดเอกสาร
เลขที่ข่าว: 
E-3710/2563
เรื่อง: 
เอกสาร แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ปี 2563

เอกสารเอกสาร แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ปี 2563

ไฟล์ที่แนบมา: 
แนวทางในการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้่นเทคโนโลยีสารสนเทศ.docx [ 40.907 KByte ]
ประกาศ: 
29/10/2020 07:32:13 ไม่มีหมดอายุ
ผู้ประกาศ: 
นายสนธยา แก้วคำแสน [ plan ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข