ประเภท: 
ดาว์นโหลดเอกสาร
เลขที่ข่าว: 
E-3866/2564
เรื่อง: 
คู่มือวิถีใหม่ในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ในห้องคลอด (New Normal in Labor Room) และคู่มือการดูแลทารกแรกเกิดจากมารดาที่สงสัยหรือยืนยันเป็นโรค COVID - 19

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ขอส่งคู่มือวิถีใหม่ในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ในห้องคลอด และคู่มือการดูแลทารกแรกเกิดจากมารดาที่สงสัยหรือยืนยันเป็นโรค COVID-19 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลสตรีตั้งครรภ์และทารกแรกเกิดต่อไป

   ขอแสดงความนับถือ

 นางสาวพรธวัล  รักจรรยา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


ไฟล์ที่แนบมา: 
10. คู่มือวิถีใหม่ในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ใน.pdf [ 390.893 KByte ]
ไฟล์ที่แนบมา: 
แนวทางการดูแลทารกแรกเกิดจากมารดาที่เป็น.pdf [ 278.901 KByte ]
ประกาศ: 
30/04/2021 04:01:07 ไม่มีหมดอายุ
ผู้ประกาศ: 
นางสาวพรธวัล รักจรรยา [ promo ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ