ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-3037/2562
เรื่อง: 
เชิญประชุมนวัตกรรมจัดการสิ่งแวดล้อม

เรียน ผอ.รพ.ทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ

เชิญประชุมนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม วันที่ 23 พย. 2562 ตามหนังสือที่แนบมา

ผู้ประกาศ : นางสาวสมพร แวงแก้ว 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โทร 0879911939

ไฟล์ที่แนบมา: 
เชิญ5 ปชช.pdf [ 609.084 KByte ]
ไฟล์ที่แนบมา: 
เชิญ4 รพ สสอ.pdf [ 446.224 KByte ]
ไฟล์ที่แนบมา: 
เชิญ5 ปชช.pdf [ 609.084 KByte ]
ประกาศ: 
15/05/2019 03:23:20 ไม่มีหมดอายุ
ผู้ประกาศ: 
สมพร แวงแก้ว [ env ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม