ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-3033/2562
เรื่อง: 
เรื่อง เชิญอบรมหลักสูตรระยะสั้น


  เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง 

          สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ( Short Courses) : พื้นฐานการดูแลผู้ป่วยสูงอายุสำหรับพยาบาล ( Basic course for taking care the elderly patient of Nurse ) ระหว่าง 14-23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยไม่มีค่าลงทะเบียน       ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ

                                                                                                  นางอรวรา  ไตรดำรง

                                                             หน.กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์


ไฟล์ที่แนบมา: 
doc00428920190513102644.pdf [ 1.005 MByte ]
ประกาศ: 
13/05/2019 04:00:12 อายุ 30 วัน [ 12/06/2019 04:00:12 ]
ผู้ประกาศ: 
นางรัชนีกร อรรถวิภาค [ hed ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์