ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-3036/2562
เรื่อง: 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตามว10/2548ครั้งที่1/2562ประจำเดือนเมษายน2562

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง

                         กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.อุดรธานี ขอส่งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตาม ว1/2548 ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนเมษายน 2562 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ไฟล์ที่แนบมา: 
ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานตามเดือนเมษายน62.pdf [ 1.229 MByte ]
ประกาศ: 
14/05/2019 03:53:53 อายุ 30 วัน [ 13/06/2019 03:53:53 ]
ผู้ประกาศ: 
นางปนัดดา ศักดิฤทธิ์ [ person ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล