ประเภท: 
ดาว์นโหลดเอกสาร
เลขที่ข่าว: 
E-3813/2564
เรื่อง: 
เอกสารอบรมคัดกรองบุหรี่/สุรา ในระบบ 43 แฟ้ม

เอกสารอบรมคัดกรอง บุหรี่ สุรา  การตั้งคลินิกบำบัดบุหรี่ สุรา

ไฟล์ที่แนบมา: 
เอกสารอบรม 28 ม.ค.64 การคัดกรอง บุหรี่สุรา.rar [ 62.921 MByte ]
ประกาศ: 
02/02/2021 04:35:48 ไม่มีหมดอายุ
ผู้ประกาศ: 
นิพาภรณ์ กองทอง [ ncd ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ