ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-3039/2562
เรื่อง: 
เรื่อง เชิญประชุมวิชาการ

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี  จะจัดประชุมวิชาการจะจัดประชุมวิชาการในหัวข้อ “ก้าวที่ท้าทายของพยาบาลวิชาชีพในยุค เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ระหว่างวันที่  30-31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี ในการนี้ขอเชิญบุคลากรที่สนใจสมัครร่วมประชุม ภายใน 25 พฤษภาคม 2562 โดยมี           รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบท้าย

                                                                             นางอรวรา  ไตรดำรง 

                                      หน.กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์


ไฟล์ที่แนบมา: 
DOC004~6.PDF [ 2.176 MByte ]
ประกาศ: 
16/05/2019 08:44:39 อายุ 15 วัน [ 31/05/2019 08:44:39 ]
ผู้ประกาศ: 
นางรัชนีกร อรรถวิภาค [ hed ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์