ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-3038/2562
เรื่อง: 
เรื่อง เลื่อนวันประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง

  สำนักวิชาการกระทรวงสาธารณสุข แจ้งเลื่อนวันประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข จากวันที่ 4-6 กันยายน 2562 เป็น 9-11 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียด ดังไฟล์ที่แนบท้าย

                                                                                        นางอรวรา  ไตรดำรง 

                                                   หน.กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์


ไฟล์ที่แนบมา: 
doc00436820190516145658.pdf [ 269.183 KByte ]
ประกาศ: 
16/05/2019 08:41:34 อายุ 30 วัน [ 15/06/2019 08:41:34 ]
ผู้ประกาศ: 
นางรัชนีกร อรรถวิภาค [ hed ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์