ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-2433/2561
เรื่อง: 
เรื่อง เชิญสมัครเข้ารับการอบรม


เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

         สำนักระบาดวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระบาทวิทยาและการบริหารจัดการทีม สำหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก (FEMT) รุ่นที 14 ปีงบประมาณ 2561 ในการนี้ขอเชิญบุคลากร ซึ่งเป็นแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก สมัครเข้ารับการอบรม โดยส่งใบสมัครมายังสำนักระบาดวิทยา ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ  

                                                                                                 นางอรวรา  ไตรดำรง

                                                                   หน.กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์


ไฟล์ที่แนบมา: 
201807061002.pdf [ 212.193 KByte ]
ประกาศ: 
06/07/2018 03:25:48 อายุ 15 วัน [ 21/07/2018 03:25:48 ]
ผู้ประกาศ: 
รัชนีกร อรรถวิภาค [ hed ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์