ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-2429/2561
เรื่อง: 
ประกาศ สสจ.เรื่อง ประกวดอำเภอดีเด่นด้านทีมผู้ก่อการดี

ประกาศ สสจ.เรื่อง ประกวดอำเภอดีเด่นด้านทีมผู้ก่อการดี ประจำปี 2561

ไฟล์ที่แนบมา: 
61_ประกาศสสจ._ประกวดทีมผู้ก่อการดี.pdf [ 258.448 KByte ]
ประกาศ: 
05/07/2018 03:21:00 อายุ 30 วัน [ 04/08/2018 03:21:00 ]
ผู้ประกาศ: 
นายวัชรินทร์ พันธุ์เทศ [ cdc ]
ฝ่าย: 
งานภัยสุขภาพ