ประเภท: 
ดาว์นโหลดเอกสาร
เลขที่ข่าว: 
E-3850/2564
เรื่อง: 
ประกาศจังหวัดอุดรธานี ฉบับที่ 20

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ขอแจ้งประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

ไฟล์ที่แนบมา: 
ประกาศจังหวัดอุดรธานี ฉบับที่ 20 ลงวันที่ 12 .pdf [ 2.708 MByte ]
ประกาศ: 
30/03/2021 05:03:25 ไม่มีหมดอายุ
ผู้ประกาศ: 
นส.สุพรรณี ศรีสง่า [ cdc ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ