ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-2436/2561
เรื่อง: 
จำหน่ายพัสดุ

                                  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุ จำนวน 21 รายการ ได้แก่ โรงเก็บรถ จำนวน 1 หลัง  และครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 20 รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 21 รายการ ราคากลางเริ่มต้น 27,225 บาท ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 10-20 กรกฎาคม 2561 เวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 042-222356 ต่อ 129 หรือ 089-5694575           รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ไฟล์ที่แนบมา: 
จำหน่ายพัสดุ.pdf [ 207.476 KByte ]
ประกาศ: 
09/07/2018 02:30:36 อายุ 30 วัน [ 08/08/2018 02:30:36 ]
ผู้ประกาศ: 
งานพัสดุ [ mater ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป