ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-3030/2562
เรื่อง: 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

           สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระประธานในวันวิสาขบูชาของสำนักป่าภูริปัญโญ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านทราบโดยทั่วกันด้วย จะเป็นพระคุณ


         นางอรวรา  ไตรดำรง

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ


ไฟล์ที่แนบมา: 
doc00427720190510165402.pdf [ 910.810 KByte ]
ประกาศ: 
10/05/2019 10:06:54 อายุ 7 วัน [ 17/05/2019 10:06:54 ]
ผู้ประกาศ: 
นางอรวรา ไตรดำรง [ hed ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์