ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-2431/2561
เรื่อง: 
สสจ.เพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์การสมัครรับโควตาแพทย์ประจำบ้าน


เรียน         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน  ทุกแห่ง

                ด้วย สสจ.เพชรบูรณ์     ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์เพื่อรับโควตาต้นสังกัดแพทย์ประจำบ้าน    โควตาโรงพยาบาลในสังกัด     รวม  ๕๕ โควตา รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้  

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมขอความอนุเคราะห์ท่านเพื่อประชาสัมพันธ์ให้แพทย์ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกันด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง   

                                                                                                  นางอรวรา ไตรดำรง     
                                                                                  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์


ไฟล์ที่แนบมา: 
ปชส.สสจ.เพชรบูรณ์.pdf [ 184.597 KByte ]
ประกาศ: 
05/07/2018 04:24:11 อายุ 7 วัน [ 12/07/2018 04:24:11 ]
ผู้ประกาศ: 
นายไชยรัตน์ รังษา [ hed ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์