ประเภท: 
ดาว์นโหลดเอกสาร
เลขที่ข่าว: 
E-3820/2564
เรื่อง: 
แบบฟอร์มทะเบียนผู้ป่วยและ KPI สาขา thalassemia ปี 2564 ตค. 63 (ตค.63-มีค 64.)

แบบฟอร์มทะเบียนผู้ป่วยและ KPI สาขา thalassemia  ปี 2564 (ตค.63-มีค 64.)

ไฟล์ที่แนบมา: 
แบบฟอร์ม ประเมิงผลงาน kpi thalassemia ตค.-มีค. 64.xlsx [ 35.058 KByte ]
ประกาศ: 
05/03/2021 07:14:22 ไม่มีหมดอายุ
ผู้ประกาศ: 
นางกานต์สินี ลาวิน [ ncd ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ