ประเภท: 
ดาว์นโหลดเอกสาร
เลขที่ข่าว: 
E-3688/2563
เรื่อง: 
เอกสารกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๔

เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕

และแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ในวันที่ 2 - 3 กันยายน 2563  

ณ ห้องประชุมลาวแพน  โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


ไฟล์ที่แนบมา: 
เอกสารประชุม 2-3 กย 63.rar [ 34.993 MByte ]
ประกาศ: 
01/09/2020 09:10:37 ไม่มีหมดอายุ
ผู้ประกาศ: 
นายวัชระ น้อยวิบล [ plan ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข