ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-2438/2561
เรื่อง: 
เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม


เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง

  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร ผู้นำภาครัฐรุ่นใหม่ยุค Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 12-22 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารบริหาร ชั้น 2 ห้องนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกรียรติ จังหวัดสกลนคร ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ

                                                                                                        นางอรวรา ไตรดำรง

                                                                       หน.กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์


ไฟล์ที่แนบมา: 
201807091201.pdf [ 446.546 KByte ]
ประกาศ: 
09/07/2018 04:57:12 อายุ 30 วัน [ 08/08/2018 04:57:12 ]
ผู้ประกาศ: 
รัชนีกร อรรถวิภาค [ hed ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์