ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-2437/2561
เรื่อง: 
เรื่อง เชิญประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ประจำปี


เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง

  โรงพยาบาลอุดรธานี ขอเรียนเชิญ แพทย์ พยาบาล  เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “Interdepartmental Collaboration for best practice” ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 ตึกอำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี มีรายละเอียดดังไฟล์ที่แนบท้าย

                                                                                                            นางอรวรา ไตรดำรง

                                                                                หน.กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์


ไฟล์ที่แนบมา: 
201807091015.pdf [ 579.027 KByte ]
ประกาศ: 
09/07/2018 03:35:28 อายุ 30 วัน [ 08/08/2018 03:35:28 ]
ผู้ประกาศ: 
รัชนีกร อรรถวิภาค [ hed ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์