ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-2441/2561
เรื่อง: 
เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ


เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง

         โรงพยาบาลสกลนคร จัดประชุมวิชาการ “สัญจรสู่ผู้ปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเอ็มเจ เดอะมาเจสติค จังหวัดสกลนคร ในการนี้ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ

                                                                                           นางอรวรา  ไตรดำรง

                                                          หน.กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์


ไฟล์ที่แนบมา: 
201807121208.pdf [ 154.170 KByte ]
ประกาศ: 
12/07/2018 05:05:53 อายุ 30 วัน [ 11/08/2018 05:05:53 ]
ผู้ประกาศ: 
รัชนีกร อรรถวิภาค [ hed ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์