ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-2443/2561
เรื่อง: 
เชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน”รวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน”

เรื่อง  เชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน”

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง

         สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” ในรายการพิเศษวันคล้ายวันก่อตั้งมูลนิธิ ครบ 51 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 22.00 - 00.30 น. ทางสถานีกองทัพบก โดยใบเสร็จการบริจาคเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษได้ รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ

                                                                                    นางอรวรา  ไตรดำรง

                                                   หน.กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์


ไฟล์ที่แนบมา: 
201807121347.pdf [ 178.458 KByte ]
ประกาศ: 
12/07/2018 06:55:22 อายุ 3 วัน [ 15/07/2018 06:55:22 ]
ผู้ประกาศ: 
รัชนีกร อรรถวิภาค [ hed ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์