ประเภท: 
ดาว์นโหลดเอกสาร
เลขที่ข่าว: 
E-3789/2564
เรื่อง: 
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2563

แผนปฏิบัติราชการ ปี 2563

ไฟล์ที่แนบมา: 
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ปี 2564-2565 .pdf [ 2.772 MByte ]
ประกาศ: 
11/01/2021 08:28:02 ไม่มีหมดอายุ
ผู้ประกาศ: 
ไพฑูรย์ สาสัย [ plan ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข