ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-2430/2561
เรื่อง: 
สสจ.สุพรรณบุรี ประชาสัมพันธ์การสมัครรับโควตาแพทย์ประจำบ้าน


เรียน        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน  ทุกแห่ง

                ด้วย สสจ.สุพรรณบุรี  ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์เพื่อรับโควตาต้นสังกัดแพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลในสังกัด รวม  ๔ โควตา   รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้  


                    
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  พร้อมขอความอนุเคราะห์ท่านเพื่อประชาสัมพันธ์ให้แพทย์ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกันด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง   

                                                                                                 นางอรวรา ไตรดำรง     
                                                                          หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์


ไฟล์ที่แนบมา: 
ปชส.สสจ.สุพรรณบุรี.pdf [ 53.171 KByte ]
ประกาศ: 
05/07/2018 04:21:17 อายุ 7 วัน [ 12/07/2018 04:21:17 ]
ผู้ประกาศ: 
นายไชยรัตน์ รังษา [ hed ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์