ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-3032/2562
เรื่อง: 
รางวัลชัยนาทนเรนทร ปี2562

เรียน  ผอ.รพ.ทุกแห่ง  สสอ.ทุกแห่ง

   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  ขอประชาสัมพันธ์ ผู้มีคุณสมบัติส่งประวัติและผลงาน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรสทร ปี 2562  สาขา บริหาร  วิชาการ  บริการ  ผุ้นำชุมชน  ประชาชน  ส่งประวัติผลงาน  มาที่กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  เพื่อคัดเลือกส่งรายชื่อให้สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ผู้มีคุณสมบัติต่อไป

                                    นางอรวรา  ไตรดำรง

ไฟล์ที่แนบมา: 
รางวัลชัยนาท 62.pdf [ 279.330 KByte ]
ประกาศ: 
12/05/2019 08:10:59 อายุ 15 วัน [ 27/05/2019 08:10:59 ]
ผู้ประกาศ: 
พรพิมล พงษ์ไทย [ hed ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์