ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-2439/2561
เรื่อง: 
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยประจำปี


เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ค่าลงทะเบียนคนละ 2,050 บาท ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ

                                                                                                         นางอรวรา ไตรดำรง

                                                                           หน.กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์


ไฟล์ที่แนบมา: 
201807111027.pdf [ 356.271 KByte ]
ประกาศ: 
11/07/2018 03:48:59 อายุ 30 วัน [ 10/08/2018 03:48:59 ]
ผู้ประกาศ: 
รัชนีกร อรรถวิภาค [ hed ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์