ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-3026/2562
เรื่อง: 
ประชาสัมพันธ์อบรม”การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อโปรโตชัว ปรสิตหนอนพยาธิ และแมลงที่สำคัญทางการแพทย์”

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง  สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

                    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อโปรโตชัว ปรสิตหนอนพยาธิ และแมลงที่สำคัญทางการแพทย์” ปี 2562  ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง


            นางอรวรา  ไตรดำรง

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ไฟล์ที่แนบมา: 
doc00423820190508162044.pdf [ 2.591 MByte ]
ประกาศ: 
08/05/2019 09:30:49 อายุ 30 วัน [ 07/06/2019 09:30:49 ]
ผู้ประกาศ: 
นางอรวรา ไตรดำรง [ hed ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์