ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-2432/2561
เรื่อง: 
เรื่อง คัดเลือกศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น


เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง

         สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ จะคัดเลือก ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น เพื่อยกย่องคุณความดี ที่มีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ประจำปี 2561 ในการนี้ขอให้หน่วยงานพิจารณา ส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมพร้อมประวัติผลงาน มายังสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นี้ รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ  

                                                                                                     นางอรวรา  ไตรดำรง

                                                                      หน.กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์


ไฟล์ที่แนบมา: 
201807051121.pdf [ 407.433 KByte ]
ประกาศ: 
05/07/2018 04:56:32 อายุ 30 วัน [ 04/08/2018 04:56:32 ]
ผู้ประกาศ: 
รัชนีกร อรรถวิภาค [ hed ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์