ประเภท: 
ดาว์นโหลดเอกสาร
เลขที่ข่าว: 
E-3774/2563
เรื่อง: 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณ๊ปกติ รอบที่ 2/2563

เรียน  นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง

          กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ขอส่งไฟล์เอกสารประกอบการตรวจราชการฯ รอบที่ 2/2563 เพื่อท่านใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำเอกสารตรวจราชการ รอบที่ 1/2564 

ไฟล์ที่แนบมา: 
เอกสารตรวจราชการ จังหวัดอุดรธานี รอบที่ 2-2563.rar [ 131.857 MByte ]
ประกาศ: 
08/12/2020 02:11:28 อายุ 30 วัน [ 07/01/2021 02:11:28 ]
ผู้ประกาศ: 
อานันตยา พลสักขวา [ plan ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข