ประเภท: 
ดาว์นโหลดเอกสาร
เลขที่ข่าว: 
E-3797/2564
เรื่อง: 
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2564

เรียน  ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

        กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ขอส่งไฟล์เอกสารและสไลด์นำเสนอตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1/2564 จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2564 เพื่อท่านใช้ประโยชน์ในการพัมนางานต่อไป ดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

                                                                            

                                                                           

ไฟล์ที่แนบมา: 
เอกสารตรวจราชการ รอบที่ 1-64.rar [ 21.385 MByte ]
ไฟล์ที่แนบมา: 
2. ไฟล์นำเสนอผู้ตรวจราชการ รอบที่ 1-64 edit3.pptx [ 27.989 MByte ]
ไฟล์ที่แนบมา: 
สไลด์สรุปตรวจราชการ.rar [ 9.805 MByte ]
ประกาศ: 
18/01/2021 10:56:23 ไม่มีหมดอายุ
ผู้ประกาศ: 
อานันตยา พลสักขวา [ plan ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข