post
ssj
Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
Post time 21/08/2015 13:35:11

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตามรายละเอียดดตามไฟล์ที่แนบมา


201508211334.pdf
รายชื่อ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รพ.กุมภวาปี
Post time 18/08/2015 12:03:54

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 รพ.กุมภวาปี201508180919-1.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
Post time 14/08/2015 14:07:15

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขประกาศผลสอบสัมภาษณ์ พกส.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศราชชื่อผู้มัสิทธิ์ เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
Post time 29/07/2015 14:52:21

ประกาศราชชื่อผู้มัสิทธิ์ เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้


รายชือสรรหา พกส.pdf
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็น พกส.
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
Post time 21/07/2015 09:19:43

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘


คู่มือประชาชน สสจ.อุดรธานี.rar
รายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
Post time 16/07/2015 17:55:03

ด้วยจังหวัดอุดรธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป
ให้ผู้ที่สนใจ  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ตั้งแต่วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2558 ในวันเวลาราชการ  (รายละเอียดต่าง ๆ ตามไฟล์แนบ)201507160940.pdf
ประกาศคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดเพื่อเป็นกรรมการเขตสุขภาพที่ 8
Post time 15/07/2015 18:23:46

ประกาศคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดเพื่อเป็นกรรมการเขตสุขภาพที่ 8

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้201507150910.pdf
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ
ขอแสดงความยินดี
Post time 16/07/2015 21:46:18
นายแพทย์กังวาล วงศ์รัศมีเดือน
ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นชนบท ประจำปี 2557
ของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล • ระบบงาน
 •   ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
 •   ระบบจองห้องประชุม
 •   ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า
 •   ระบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
 •   ระบบส่ง SMS
 •   รายงานการประชุม กวป.
 •   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
 •   ลงทะเบียนเข้าประชุม/อบรม
 •   แบบฟอร์มต่างๆ
 •   แผนการใช้รถยนต์
 •   แผนปฏิบัติงานผู้บริหาร
 •   แผนประชุมอบรม
 •   HDC กระทรวงฯ