post
ssj
สำหรับเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพแทนแพทย์ ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2557 ณ โรงะยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
งาน “รวมพลัง ร่วมใจ เครือข่ายฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนอุดรธานี”
Post time 18/11/2014 14:21:51

วันที่  29  พฤศจิกายน  2557
ณ  เวทีริมหนองประจักษ์ (ด้านหน้าสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับชมรมนักกายภาพบำบัด จังหวัดอุดรธานี  ได้จัดให้มีกิจกรรม “รวมพลัง  ร่วมใจ  เครือข่ายฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนอุดรธานี” ในโครงการพัฒนาระบบการดูแลและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์  แก่คนพิการที่ได้มาตรฐาน  ในวันที่  29  พฤศจิกายน  2557  ระหว่างเวลา  13.00 – 18.30 น.  ณ  เวทีริมหนองประจักษ์ (ด้านหน้าสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง)  

ในงาน  ท่านจะพบกับ  บูทจัดนิทรรศการ  กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  จาก  โรงพยาบาลอุดรธานี  โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม  โรงพยาบาลชุมชนทุกอำเภอ  และองค์กรคนพิการจังหวัดอุดรธานี  บูทนิทรรศการ

ประกอบด้วย   

1. บูทนิทรรศการ  เรื่องโรคติดต่อเรื้อรัง  เช่น  การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง   
2. บูทนิทรรศการ  เรื่องโรคปวดต่างๆ  เช่น  ปวดคอ  ปวดหลัง  ปวดเข่า  ปวดตามกล้ามเนื้อหรือปวดตามข้อ   
3. บูทนิทรรศการ  เรื่องผู้ป่วยอัมพฤกษ์ – อัมพาต  รวมถึงวิธีการป้องกัน  การรักษา และการดูแลผู้ป่วย   
4. บูทนิทรรศการ  การดูแลผู้ป่วย  ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางการในชุมชน   
5. บูทนิทรรศการ  ให้คำปรึกษาด้านกายภาพบำบัดในโรคต่างๆ

ในงาน  ยังมีกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพเพื่อวิเคราะห์ความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย  และการแก้ไขความบกพร่องของร่างกาย  และกิจกรรมสนุกสนานมากมายในงาน

.........รับบริการ/ชมฟรีตลอดงาน........
Q Restaurant
Post time 04/11/2014 10:34:18


นายสมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ร่วมเป็นเกียรติถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร
ในการรับมอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย (Q Restaurant)
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายนพวัชร สิงห์ศักดา) ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี วันที่ 30 ตุลาคม 2557


ทำบุญทอดกฐินสามัคคี
Post time 03/11/2014 12:18:10


นายสมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ร่วมกับทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลวังสามหมอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ และโรงพยาบาล/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอในสังกัด ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 57 ณวัดเทพนรินทร์อินทรมหาวราราม บ้านน้อยหาญใจ หมู่3 ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โดยมียอดกฐินที่ทอดถวายจำนวน 260,646 บาท และมียอดกฐินสามมัคคี รวมทั้งสิ้น 2,235,762.50 บาท


ด่วน!! แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ส่งสำเนาใบเสร็จค่าอินเตอร์เน็ทเดือนกันยายน 2557
Post time 27/10/2014 14:09:23

ให้ รพ.สต.  สสอ. รพช. ทุกแห่งทำการส่งสำเนาใบเสร็จค่าอินเตอร์เน็ตเดือนกันยายน 2557 (อัพโหลด ภาพถ่ายหรือ PDF)

ตาม link ด้านล่าง

ส่งเอกสารใบเสร็จ (scan เป็นไฟล์ภาพหรือ PDF)

ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2557

เพื่อกระทรวงสาธารณสุขจัดสรรเงินค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ท ปี 2558 (หากไม่ส่ง หน่วยงานนั้นๆ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง)201410271500.pdf
บันทึกข้อความ
เอกสารบรรยาย กบข.สัญจร สสจ.อุดรธานี ณ วันที่ 15 ต.ค.2557
Post time 22/10/2014 14:11:57
เอกสารบรรยาย กบข.สัญจร สสจ.อุดรธานี ณ วันที่ 15 ต.ค.2557กบข.rar
กิจกรรมงานวันมหิดล 24 - 27 กันยายน 2557 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี
Post time 13/10/2014 08:28:28ม.ขอนแก่นประกาศผลสอบโอดอท รอบแรก
Post time 30/09/2014 14:58:31
คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ประกาศผลสอบโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รอบแรก

รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

ผลการประกวดการดำเนินงานโครงการโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗
Post time 24/07/2014 11:24:27

ผลการประกวดการดำเนินงานโครงการโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
ประจำปี ๒๕๕๗
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ...- จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗

นายเสนีย์  จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ

นายแพทย์สมิต  ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ได้รับรางวัลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ

นายอิทธิพนธ์  ตรีวัฒนสุวรรณ  นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
ได้รับรางวัลผู้นำชุมชน
TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ

โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ได้รับรางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ ๑ ระดับประเทศ

บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด สาขาอุดรธานี
ได้รับรางวัลชมเชยประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสถานประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ดีเด่น ระดับประเทศ

โรงเรียนพันดอนวิทยา อ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ได้รับรางวัลประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี๒๕๕๗ประกาศนโยบาย...การขับเคลื่อนวาระจังหวัด “ อุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี ” ปี 2557
Post time 23/04/2014 11:32:39

ประกาศนโยบาย...การขับเคลื่อนวาระจังหวัด “ อุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี ” ปี 2557พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ  ผู้สูงอายุสุขภาพดี ๘๐ ปี ยังแจ๋ว ต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี  ปี
2557

สืบสานวัฒนธรรมไทย  รดน้ำขอพร  ผู้สูงอายุ 
และผู้บริหาร ปี 2557

ภาพรับโล่ โรงพยาบาลายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง
Post time 05/03/2014 15:10:37

1.โรงพยาบาลน้ำโสม

ผ่านการประเมินรับรอง โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง ปี 2556

2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี

ผ่านการประเมินรับรอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2556


วันที่ 25 กมภาพันธ์  2557

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ


 • ระบบงาน
 •   Health data center
 •   ประกาศประกวดราคา
 •   ระบบจองห้องประชุม
 •   ระบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
 •   ระบบส่ง SMS
 •   ลงทะเบียนเข้าประชุม/อบรม
 •   แบบสำรวจสถานบริการ
 •   แผนการใช้รถยนต์
 •   แผนประชุมอบรม
 •   เว็บไซด์ HDC
 •   คู่มือการคีย์ JHCIS
 •   เว็บดาวน์โหลด MC2
 •   Year planner
 •   3 ธงนำ 4 เข็มมุ่ง
 •   ระบบข้อมูลทันตกรรมสาธารณสุข