post
ssj
สำหรับเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพแทนแพทย์ ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2557 ณ โรงะยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
ขั้นตอนการขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (UNDO)
Post time 15/12/2014 09:48:56

ขั้นตอนการขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ระบบ UNDO


1. ขั้นตอนการยื่นแบบ1.docx
รายละเอียด
Q Restaurant
Post time 04/11/2014 10:34:18


นายสมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ร่วมเป็นเกียรติถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร
ในการรับมอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย (Q Restaurant)
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายนพวัชร สิงห์ศักดา) ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี วันที่ 30 ตุลาคม 2557


ทำบุญทอดกฐินสามัคคี
Post time 03/11/2014 12:18:10


นายสมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ร่วมกับทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลวังสามหมอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ และโรงพยาบาล/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอในสังกัด ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 57 ณวัดเทพนรินทร์อินทรมหาวราราม บ้านน้อยหาญใจ หมู่3 ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โดยมียอดกฐินที่ทอดถวายจำนวน 260,646 บาท และมียอดกฐินสามมัคคี รวมทั้งสิ้น 2,235,762.50 บาท


เอกสารบรรยาย กบข.สัญจร สสจ.อุดรธานี ณ วันที่ 15 ต.ค.2557
Post time 22/10/2014 14:11:57
เอกสารบรรยาย กบข.สัญจร สสจ.อุดรธานี ณ วันที่ 15 ต.ค.2557กบข.rar
กิจกรรมงานวันมหิดล 24 - 27 กันยายน 2557 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี
Post time 13/10/2014 08:28:28ผลการประกวดการดำเนินงานโครงการโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗
Post time 24/07/2014 11:24:27

ผลการประกวดการดำเนินงานโครงการโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
ประจำปี ๒๕๕๗
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ...- จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗

นายเสนีย์  จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ

นายแพทย์สมิต  ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ได้รับรางวัลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ

นายอิทธิพนธ์  ตรีวัฒนสุวรรณ  นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
ได้รับรางวัลผู้นำชุมชน
TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ

โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ได้รับรางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ ๑ ระดับประเทศ

บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด สาขาอุดรธานี
ได้รับรางวัลชมเชยประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสถานประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ดีเด่น ระดับประเทศ

โรงเรียนพันดอนวิทยา อ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ได้รับรางวัลประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี๒๕๕๗ประกาศนโยบาย...การขับเคลื่อนวาระจังหวัด “ อุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี ” ปี 2557
Post time 23/04/2014 11:32:39

ประกาศนโยบาย...การขับเคลื่อนวาระจังหวัด “ อุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี ” ปี 2557พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ  ผู้สูงอายุสุขภาพดี ๘๐ ปี ยังแจ๋ว ต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี  ปี
2557

สืบสานวัฒนธรรมไทย  รดน้ำขอพร  ผู้สูงอายุ 
และผู้บริหาร ปี 2557

ภาพรับโล่ โรงพยาบาลายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง
Post time 05/03/2014 15:10:37

1.โรงพยาบาลน้ำโสม

ผ่านการประเมินรับรอง โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง ปี 2556

2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี

ผ่านการประเมินรับรอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2556


วันที่ 25 กมภาพันธ์  2557

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ


 • ระบบงาน
 •   Health data center
 •   ประกาศประกวดราคา
 •   ระบบจองห้องประชุม
 •   ระบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
 •   ระบบส่ง SMS
 •   ลงทะเบียนเข้าประชุม/อบรม
 •   แบบสำรวจสถานบริการ
 •   แผนการใช้รถยนต์
 •   แผนประชุมอบรม
 •   เว็บไซด์ HDC
 •   คู่มือการคีย์ JHCIS
 •   เว็บดาวน์โหลด MC2
 •   Year planner
 •   นโยบายการดำเนินงาน ปี2558
 •   ระบบข้อมูลทันตกรรมสาธารณสุข