สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี [Powered by wasabi CMS]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประกาศหยุดการใช้งาน ระบบประกาศและข่าว ชั่วคราว
Post time 11/12/2013 21:53:48

ขณะนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์จำเป็นจำต้องทำการ clear ข้อมูลในระบบประกาศและข่าวทั้งหมด จึงขอแจ้งผู้ใช้งานทุกท่านหยุดการประกาศและข่าวตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 วันที่ 12 ธันวาคม 2556 และทำการสำรองข้อมูลที่จำเป็นไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง แล้วจะเริ่มใช้งานระบบประกาศและข่าวใหม่ได้ในเวลา 13.00 น วันที่ 12 ธันวาคม 2556

ขออภัยในความไม่สะดวก

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สสจ.อุดรธานี

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุดคำสั่งสำหรับการประมวลผลข้อมูลสภาวะสุขภาพ
Post time 06/12/2013 09:34:09

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุดคำสั่งสำหรับการประมวลผลข้อมูลสภาวะสุขภาพ
ตามโครงการตรวจคัดกรองสภาวะสุขภาพแบบบูรณาการเชิงรุกในประชาชน
โดยมี นายแพทย์สมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ให้
คำชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานและมีนายแพทย์ทวีรัชต์  ศรีกุลวงศ์  เป็นประธาน
คณะกรรมการดำเนินงาน

ณ ห้องสานสามัคคี ชั้น 3 ตึกอำนวยการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556สสจ.อุดรธานี รับสมัครพนักงานขับรถยนต์
Post time 04/12/2013 08:35:30

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้ 


ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์.pdf
ประกาศแจ้งการ Re run ข้อมูล OP/PP Individual 2557 ใหม่ จาก สปสช
Post time 22/11/2013 10:36:34


ประกาศโดย ชัยวัฒน์ ดลยวัฒนา
เมื่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16:26:05 น.

เนื่องด้วย มีการตรวจสอบพบว่าการออกรายงาน REP
ของการรับ-ส่งข้อมูล OP/PP Individual ปี 2557 มีความคลาดเคลื่อน ดังนั้น
จึงต้องทำการประมวลผลข้อมูล OP/PP Individual ปี 2557
ใหม่อีกครั้งเพื่อให้รายงาน REP มีความถูกต้อง

** โดยจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ในการ Re run
ครั้งนี้ซึ่งจะส่งผลให้รายงาน Rep ที่มีอยู่ในขณะนี้
ยังไม่ได้รับการยืนยันผล (ถูกยกเลิก)

ทั้งนี้ จะยืนยันผลการออกรายงาน Rep ใหม่อีกครั้ง เมื่อได้ทำการ Re run
(ประมวลผล) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งจะมีการประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไปการบันทึกข้อมูล สิ่งก่อสร้าง ของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพวง บริการที่ 8
Post time 22/11/2013 09:23:02

ขอความร่วมมือให้หน่วยบริการสาธารณสุข ทุกหน่วย(รพศ./รพช./สสอ./รพ.สต.) 

ทำการบันทึกข้อมูลสิ่งก่อสร้างในหน่วยบริการ ตามลิ๊งค์ข้างล่างนี้

 โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

http://203.157.168.4/work_staff/hospital/index.php

การคีย์ข้อมูลมี 2 ส่วน

1.ข้อมูลหน่วยบริการ

2.ข้อมูลตึกของหน่วยบริการ

                                                                      ขอขอบคุณมา ณ โอกาศนี้

                                                                       ศูนย์คอมพิวเตอร์


พิธีเปิด "โครงการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพแบบบูรณาการเชิงรุกในประชาชนอำเภอเมืองอุดรธานี ปี 2557 เพื่อ เฉลิมฉลองจังหวัดอุดรธานี 121 ปี"
Post time 06/11/2013 15:37:37
นายแพทย์สมิต  ประสันนาการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  ได้จัดทำโครงการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพแบบบูรณาการเชิงรุกในประชาชน       
เพื่อค้นหาและแบ่งสภาวะสุขภาพของประชาชนจังหวัดอุดรธานี
โดยมี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายกอบเกียรติ  กาญจนะ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556ประกาศและข่าว สสจ.อุดรธานี
Post time 22/05/2013 12:26:15
ลงทะเบียนประชุม/ อบรม
Post time 22/05/2013 12:26:24
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Post time 22/05/2013 12:26:32