เมนูหลัก
เรื่องเล่าล่าสุด
สองมือคือพลังหยุดยั้งอัมพฤกษ์
ยาสมุนไพรฟื้นชีวิต
ผลงาน อสม.ดีเด่น
หมู่บ้านจัดการสุขภาพ

หมู่บ้านจัดการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ขั้นตอนการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ


การประเมินผลหมู่บ้านจัดการสุขภาพ


หมู่บ้านจัดการสุขภาพ

 

1. แบบประเมินผล

ปก แบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2554

 

- แบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2554


2. แนวทางประเมินผล และเก็บรวบรวมข้อมูลู

แนวทางการประเมินผล และเก็บรวบรวมข้อมูล ปี 2554

3. รหัสคีย์ข้อมูล

- รหัสสิทธิระบบสารสนเทศ งานสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดอุดรธานี

4. สรุปผล

รายงานการศึกษา การดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2551

5. งานวิจัย

- การศึกษาการจัดการด้านสุขภาพของหมู่บ้านเขตชนบท ปี 2552

ดาวน์โหลด
รับ-ส่งข้อมูล
ลิงค์เครือข่าย