ประเภทข่าว: ข่าวภายใน
เลขที่ข่าว E-11226/2555ข่าวด่วน

เรื่องเชิญประชุม(สสอ.บ้านผือ/สสอ.บ้านดุง)

เนื้อเรื่อง

เรียน สสอ.บ้านผือ / สสอ.บ้านดุง

      ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญท่านและผอ.รพ.สต.ทุกคนในอำเภอบ้านผือและอำเภอบ้านดุง เพื่อเข้ารับฟังเกณฑ์การประกวด สสอ./ รพ.สต.ดีเด่น ระดับเขต ในวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ.ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข สสจ.อุดรธานี

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

     ขอแสดงความนับถือ

     นพดล   เลี้ยงพรหม

       สสอ.ศรีธาตุ


ไฟล์ที่แนบมา
ไม่มีไฟล์แนบ

วันที่ลงประกาศ 07/06/2012 16:44:05 อายุข่าว 3 วัน
User ที่ใช้งาน test
ผู้ลงประกาศ นพดล เลี้ยงพรหม
ข่าวสาร ฝ่าย/แผนก หน่วยงานอื่น
หมดอายุวันที่ 10/06/2012 16:44:05
ประกาศข่าว