ประเภทข่าว: ข่าวภายใน
เลขที่ข่าว E-11831/2555ข่าวด่วน

เรื่องเชิญรับโล่ศูนย์เด็กเล็กยอดเยี่ยมปี 2555

เนื้อเรื่อง

เรียน   ผอ.โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม, ผอ.โรงพยาบาลชุมชนหนองวัวซอ, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก

        

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  ขอแจ้งผลการประกวดผลงานการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๕ ประเภทรางวัล ดังนี้คือ

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยม ประเภท เทศบาล คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อ.เมืองอุดรธานี

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยม ประเภท อบต.   คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสะอาด อ.สร้างคอม

๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคดีเด่น ประเภท เทศบาล คือ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลหนองวัวซอ

๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคดีเด่น ประเภท อบต.    คือ    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผักบุ้ง อ.บ้านผือ

๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิน กอด เล่น เล่า ยอดเยี่ยม คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาดี-สร้างบง อ.กุมภวาปี

ในการนี้ ขอเชิญท่านรับโล่ประกาศเกียรติคุณ  ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องอุดรดุษฏี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

ไฟล์ที่แนบมา
เชิญรับโล่ศด.55.doc : 138 KByte
ผลการประกวดศูนย์เด็ก55.doc : 28 KByte

วันที่ลงประกาศ 17/09/2012 14:58:23 อายุข่าว 15 วัน
User ที่ใช้งาน promo
ผู้ลงประกาศ สมพร แวงแก้ว
ข่าวสาร ฝ่าย/แผนก สวช.2(งานสร้างสุขภาพ)
หมดอายุวันที่ 02/10/2012 14:58:23
ประกาศข่าว