ประเภทข่าว: ข่าวภายนอก
เลขที่ข่าว E-12768/2556ข่าวด่วน

เรื่องประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร

เนื้อเรื่อง
เรียน  ผู้ที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จ.พิษณุโลก  แจ้งให้ผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรโดยพร้อมเพรียงกัน  ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖  รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ไฟล์ที่แนบมา
ร่วมรับปริญญา.doc : 2.199 MByte

วันที่ลงประกาศ 06/06/2013 11:13:46 อายุข่าว 15 วัน
User ที่ใช้งาน hed
ผู้ลงประกาศ ณัฏฐนรินท์ อะเพิลท์
ข่าวสาร ฝ่าย/แผนก สวช.3(งานประชาสัมพันธ์)
หมดอายุวันที่ 21/06/2013 11:13:46
ประกาศข่าว