ประเภทข่าว: ข่าวภายนอก
เลขที่ข่าว E-2577/2552ข่าวด่วน

เรื่องการประเมินสมรรถนะรายบุคคล

เนื้อเรื่อง

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง  สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

          ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โดยสถาบันพระบรมราชชนก ได้สรุปพฤติกรรมบ่งชี้ตามระดับสมรรถนะ  มาตรฐานสมรรถนะประจำสายงานในแต่ละระดับ  ตัวอย่างการประเมินสมรรถนะ  ตัวอย่างแบบฟอร์มข้อตกลงในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินเพื่อพัฒนาบุคลากรรายบุคคลในต้นปีงบประมาณ 2553 ก่อน  โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.pi.ac.th  สำหรับเครื่องมือประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนเงินเดือนนั้น  กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ  กระทรวงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  ดังนั้น  จึงขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานใช้สมรรถนะหลัก 5 ตัว / สมรรถนะร่วมของสป.4 ตัว / สมรรถนะของกลุ่มงานด้านสาธารณสุข  3 ตัว และ สมรรถนะในงานของแต่ละบุคคล (ตามที่หน่วยงานจะกำหนด) ในการให้บุคลากรประเมินตนเองเพื่อหาส่วนขาดในการพัฒนา และวางแผนพัฒนาตนเองต่อไป (ตามแบบ IDP 2 และ IDP 3 ที่จังหวัดเคยชี้แจงแล้ว)  สำหรับขั้นตอนการเข้าWeb

1. เข้า WWW.pi.ac.th

2. เข้าสถาบันพระบรมราชชนก 

3. เข้าหน่วยงาน สบช.

4. เข้ากลุ่มพัฒนาพัฒนาบุคลากร

5. เข้าเอกสารเพิ่มเติมการประเมินสมรรถนะรายบุคคล

6. ดาวน์โหลดไฟล์ที่ต้องการ

 

                                                                          นางมยุรี  วงศ์ศิริ

                                                            หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 


ไฟล์ที่แนบมา
ไม่มีไฟล์แนบ

วันที่ลงประกาศ 19/11/2009 11:38:22 อายุข่าว 30 วัน
User ที่ใช้งาน hed
ผู้ลงประกาศ อรวรา ไตรดำรง
ข่าวสาร ฝ่าย/แผนก งานพัฒนาบุคคากร
หมดอายุวันที่ 19/12/2009 11:38:22
ประกาศข่าว