ประเภทข่าว: ข่าวภายใน
เลขที่ข่าว E-6122/2553

เรื่องหลักสูตรการอบรมด้านโรคผิวหนัง ปี 2554

เนื้อเรื่อง

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี /  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

         ด้วยสถาบันโรงผิวหนังมีกำหนดการอบรมหลักสูตรด้านโรคผิวหนัง ปีงบประมาณ 2554 ซึ่งมีโครงการประชุมวิชาการประจำปี  และโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางโรคผิวหนัง 3 โคงการ ดังนี้

1. โครงการอบรมวิชาการโรคผิวหนังสำหรับแพทย์หลักสูตร 1 เดือน

2. โครงการอบรมวิชาการพยาบาลทางโรคผิวหนัง

3. โครงการอบรมบุคลากรทางห้องปฏิบัติการสำหรับโรคผิวหนัง

กลุ่มงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพจึงประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรผู้สนใจทราบและได้แนบไฟล์เอกสารมาพร้อม นอกจากนี้สามารถสอบถามรายละเอียดหรือสืบค้นข้อมูลพร้อม Download ใบสมัครได้ที่ Website : www.inderm.go.th

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งบุคลากรในสังกัดของท่านต่อไป

 

                                                                      ขอแสดงความนับถือ         

 


ไฟล์ที่แนบมา
File.PDF : 2.331 MByte

วันที่ลงประกาศ 08/12/2010 11:31:14 อายุข่าว 30 วัน
User ที่ใช้งาน cdc
ผู้ลงประกาศ กษมพร พงษ์พานิช
ข่าวสาร ฝ่าย/แผนก สวช.1(งานควบคุมโรค)
หมดอายุวันที่ 07/01/2011 11:31:14
ประกาศข่าว